Bewindvoering
Transparant

Over Schepers Bewindvoering


De organisatie Schepers Bewindvoering is gestart door Joke Schepers in 2012. Met haar verworven kennis en vaardigheden, opgedaan in onder andere de welzijnssector en met het in 2011 behaalde HBO-SJD (sociaal juridische dienstverlening)-diploma, wilde ze zich dienstbaar maken voor de samenleving en koos voor het beroep bewindvoerder.

Sinds 2004 was Joke werkzaam als beroepskracht coŲrdinator individuele belangenbehartiging bij een vrijwilligersorganisatie die de belangen behartigde van sociaal economisch zwakkeren. Vanwege overheidsbezuinigingen moest deze organisatie haar werkzaamheden staken per 1 januari 2011. Het was met name in die tijd dat ze echt kennis maakte met de enorme problematiek rondom het beheren van inkomsten. De constatering dat levens uit balans raken vanwege bijvoorbeeld schulden of vanwege het (tijdelijk) onvermogen om inkomen te kunnen beheren hebben haar doen besluiten om zich in te gaan zetten voor deze doelgroep, zodat er voor hen weer ruimte en energie vrij komt voor andere leefgebieden.

Deze meestal kwetsbare doelgroep is er bij gebaat dat beschermingsbewind op een betrokken, discrete en transparante wijze op maat wordt uitgevoerd. Door zich regelmatig te laten bijscholen en in samenwerking met collegaís en andere professionals in het werkveld hoopt zij de doelgroep zo goed mogelijk te bedienen.

Gecertificeerd als bewindvoerder werkt Schepers Bewindvoering samen met een deskundige vervanger, waardoor vervanging gewaarborgd is en de cliŽnten optimaal bediend kunnen worden.